Şiir ve musikiye gönül veren Osmanlı padişahlarına ait besteler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş'nin, "Osmanlı Türk Müziği Antolojisi" çalışmaları kapsamında albümleştirildi. Sanatçı 'Padişah Bestekarlar' adlı albümde Osmanlı sultanlarının bestelerini Serdar Şengül seslendirdi. 12 bestenin yer aldığı albüme bestekar padişahların hayat öykülerini anlatan 32 sayfalık bir de kitapçık eklendi.

HEM SÖZ HEM MÜZİK ŞÖLENİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından hazırlanan albümde 7 padişahın güftelerinin yanı sıra peşrevleri enstrümantal olarak da dinleyicinin beğenisine sunuldu. II. Beyazıd'a ait Neva Peşrevi, IV Murad'a ait Hüseyni Peşrev, I. Mahmud'a ait Uşşak Peşrev eserlerine albümde enstrümantal olarak yer veriliyor. Albümde güftesi III. Selim'e ait 'Pir Pür Cefa Hoş Dilberdir', Sultan II. Mahmud'un 'Hüsnü Olmadan Mağdur' ve 'Hicaz Kalender', Sultan Abdülaziz'in güftesi olan 'Ey Nevbahar-ı Hüsn-ü An' ile Sultan Vahdeddin'in güftesi 'Ma'mure Yurdlarımızdan Çıkan Siyah Duman' eserleri seslendirildi.

Tabutuna haciz konan sultan

Güfte ve peşrevlerine yer verilen tüm padişahların hayatına dair ilginç bilgilerin bulunduğu kitapçıkta ise ilginç hayat öyküleri anlatıldı. İşte kitapçıktan bazı ilginç detaylar: Sultan Vahdeddin: Padişahlığın kaldırılması ve tenkitler nedeniyle yurtdışına çıktı. Birçok teklifi reddedip İtalya'da oturma kararı aldı. Cenazesi Türkiye'den istenmediği için Türkiye'ye getirilemedi. Borçları nedeniyle tabutuna haciz kondu. Suriye Devlet Başkanı cenazeye sahip çıktı ve tabutu Suriye'ye getirtti.

Devleti de yönetirim beste de yaparım

Sultan Abdulaziz: Başlayan ihtilal sonrasında zorla tahttan indirilip öldürüldü. Oysa bu padişah Osmanlı Devleti'ni dünyada ikinci veya üçüncü duruma getirmeyi başarmıştı. Öldüğünde 46 yaşında olan padişah bestekâr, şair ve ressamdı. II. Mahmud: Hat sanatçısı olması yanında, şair, bestekar yönüyle de tanındı. Arapça'nın yanı sıra Farsça'ya da hakimdi. I. Mahmud: 24 sene tahtta kalan I. Mahmud, sanatkâr yönüyle en fazla "Sabkati" mahlas adıyla tanındı. Bu mahlasla önemli eserler veren I. Mahmud 58 yaşında vefat etti. Bir diğer mahlas padişah da IV. Murad oldu. Sultan Murad "Muradi ve "Şah Murat" mahlaslarıyla çok sayıda eser verdi.