İSTANBUL ASLİYE 43. TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
İSTANBUL ASLİYE 43. TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞIND

T.C. İSTANBUL ASLİYE 43. TİCARET MAHKEMESİ

2011/299

İSTANBUL ASLİYE 43. TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

Davacılar 1-Remzi Yılmaz 2-Ekrem Çakı vekili tarafından davalı S.S.Liderkent Beylikdüzü Konut Yapı Kooperatifi hakkında açılan Genel Kurul Kararının İptali davasında;

Davalı S.S.Liderkent Beylikdüzü Konut Yapı Kooperatifı'nin Genel Kurulu tarafından alınan 16.04.2011 tarihli kararların iptali için dava açılmış olup, duruşmasının 11.06.2012 günü saat. 11:00.'de yapılacağı, tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

B: 35101 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de