Bakanlar Kurulu 2006 yılında üretilen buğday, arpa, çavdar, yulaf ve çeltik içir üreticilere destekleme primi ödenmesini kararlaştırdı.

Destekleme priminin miktarını Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu belirleyecek.

Bakanlar Kurulu, 2006 yılında üretilen hububat için üreticilere destekleme primi ödenmesini kararlaştırdı.

Bakanlar Kurulu'nun 15 Mayıs 2006'dan itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla, destekleme primi ödenecek olan ürünler buğday, arpa, çavdar, yulaf ve çeltik olarak belirlendi.

Prim ödemeleri üreticilere satış belgesinin ibrazı koşuluyla yapılacak. Prim miktarları ve başvuru süresi ise Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından belirlenecek.

Destekleme primi ödemeleri için gerekli finansman, bütçeden karşılanacak. Destekleme priminden 2006 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak.

Başvuranlara prim ödemesinin kontrolünde ÇKS'deki bilgileri dikkate alınacak. Prim ödemelerine esas arazi büyüklüğü, başvuru sahibinin ÇKS'de kayıtlı arazisinin büyüklüğünü aşamayacak.

Prim ödemeleri için başvurular ilgili Tarım Kredi Kooperatifine yapılacak. Başvuruda bulunanlardan bu kooperatiflere ortaklık şartı aranmayacak.