Merkezi Yönetim Bütçesinde yer alan yeni memur maaş katsayıları ile halen aile yardımı hariç 734 YTL olan hizmetli maaşı, Ocak ayında 776 YTL'ye, Temmuz'da ise 812 YTL'ye yükselecek.

TBMM'ye sunulan 2008 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısına göre, şu anda 0,04835 olan aylık katsayı 2008'in Ocak ayında 0,049318'e, Temmuz ayında ise 0,05031'e çıkacak.

Halen 0,62804 olan taban aylık katsayısı da, yeni yılın Ocak-Haziran döneminde 0,65061, Temmuz-Aralık döneminde ise 0,66360 olarak uygulanacak.

Yan ödeme katsayısı ise 0,01533'den Ocak'ta 0,015637'ye, Temmuz'da da 0,015946'ya yükselecek.

YENİ MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Yeni katsayılar, memurlara yeni yılın ilk yarısında yüzde 2,2 ile yüzde 5,7 arasında maaş artışı getirecek. Temmuz zammı ile birlikte memur maaşlarındaki en düşük artış yüzde 4,2'ye, en yüksek artış ise yüzde 10,5'a çıkacak.

Yeni katsayıların yürürlüğe girmesinin ardından halen 13'ün 3'ünden 734 YTL maaş almakta olan bir hizmetli, Ocak ayında 776 YTL, Temmuz ayındaise 812 YTL maaş almaya başlayacak. Böylece hizmetli maaşında, 2008'in ilk yarısında yüzde 5,7 artış sağlanacak. Söz konusu artış, Temmuz zammıyla birlikte yüzde 10,5'a yükselecek.

9'un 1'inden maaş alan bir devlet memurunun eline ise Ocak ayında 798YTL, Temmuz ayında ise 834 YTL geçecek.

İşe yeni başlayan bir öğretmenin halen 928 YTL olan aylık maaşı da, Ocak ayında 973 YTL'ye, Temmuz'da ise 1.013 YTL'ye ulaşacak.

Bu arada günümüzde 3.305 YTL düzeyinde bulunan Genel Müdür maaşı ise Ocak ayında 3.378 YTL, Temmuz ayında da 3.446 YTL olacak. Genel Müdür maaşındaki artış da, yılın ilk yarısında yüzde 2,2 olarak gerçekleşecek.

Söz konusu oran, ikinci yarı zammı ile birlikte yüzde 4,3'ü bulacak.

SÖZLEŞMELİLER

Öte yandan KİT'lerde sözleşmeli olarak çalışan personelin halen 2.529YTL olan ücret tavanı da, Ocak ayında 2.590 YTL'ye, Temmuz'da ise 2.641YTL'ye çıkacak.

657-4/B'deki ücret tavanı da, Ocak'ta 2. 241 YTL'den 2. 296 YTL'ye,Temmuz'da ise 2. 342 YTL'ye yükselecek.

Halen 2. 610 YTL olan en yüksek devlet memuru sözleşme ücreti ise Ocak-Haziran döneminde 2.672 YTL, Temmuz-Aralık döneminde de 2.726 YTLolarak uygulanacak.

Bu arada günümüzde 2. 030,19 YTL seviyesinde bulunan kıdem tazminatıtavanı da, yeni yılın Ocak ayında 2. 080,83 YTL'ye, Temmuz'da da 2. 122,59YTL'ye çıkarılacak.

Yeni memur maaş katsayıları ile hizmetli maaşında Ocak ayında 42 YTL artış meydana gelecek. 2008 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısına göre, hizmetli maaşındaki artış, Temmuz'da yapılacak 36 YTL'lik zamla birlikte 78 YTL'ye çıkacak. Halen aile yardımı hariç 734, aile yardımıyla birlikte 843 YTL olan en düşük maaş, Ocak'ta aile yardımı hariç 776, aile yardımı dahil 887

YTL'ye yükselecek. Ortalama memur maaşı da aile yardımı hariç, 1.043 YTL'den Ocak ayında 1.086 YTL'ye ulaşacak.