KDV de beyan ertelendi
KDV'de beyan ertelendi

Ekim 2006 dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi, 22 Kasıma kadar uzatıldı. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan imzasıyla yayımlanan KDV Sirkülerine göre, 20 Kasım'a kadar vergi dairelerine ulaştırılması gereken Ekim 2006 dönemine ait KDV beyannameleri, 22 Kasım mesai saati bitimine kadar verilebilecek. Sirkülerde, üçüncü 3 aylık geçici vergi beyan döneminin, KDV beyan dönemine rastlaması nedeniyle süre uzatımına gidildiği bildirildi.