İLAN
İLAN

T.C. İSTANBUL 33. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı 2011/100 Esas 28/06/2012

İLAN

Davacı tarafından açılan iflas erteleme davası sonunda :

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 412110-359692 sicil nosunda kayıtlı Doğan Kilit ve Madeni Eşya Sanayi ve Tic.A..Ş nin İİK nın 179-a ve TTK nın 324.maddesi gereğince İFLASININ 03.05.2012 tarihi itibariyle 1 yıl süre ile ertelenmesine, Mali müşavir Alaaddin Güner ve hukukçu Yurdakul Tuncerden oluşan kayyım heyetinin görevlerinin devamına, kayıımlara aylık 2.000'er TL ücret taktirine,ücretlerin şirket bünyesinden karşılanmasına,

İ.İ.K.' nun 179-A/2 maddesine göre şirketin yönetim organlarının kara ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyım heyetin gözetim ve onayına bağlı tutulmasına. Kayyım tarafından şirket mallarının muhafazası için Envanter tanzimine.( Şirket mallarının defterlerinin tutulması) bir örneğinin mahkememize sunmalarına. Bundan sonra 03.05.2012 tarihini baz alarak 2 ayda bir dönemi kapsar şekilde şirketin mal varlığı ve mali durumu hakkında bilgi vermelerine,

-) Şirkete borçlu olan bütün şahısların doğmuş ve doğacak bütün ödemelerini kayyım nezaretinde açılacak ve kullanılabilecek bir hesaba yatırılmasına.

Şirketin kendi kasasına herhangi bir tahsilat yapmamasına, Eğer yaparsa derhal açılacak bu hesaba ödenmesi ve şirke yetkililerinden herhangi birisinin kayyum onayı olmadan kendiliğinden borç ifa etmemesine,

Şirket işletmesini temin için gerekli ödemelerin ve personel ödemeleri, bakım, onarım , sigorta, prim ödemelerini yapmak için kayyum onayı ile şirket yönetimin açılan hesaptan para çekme yetkisi verilmesine, Mahkememize devren gelen İstanbul 9 ATM'nin 2007/878 esas sayılı dosyasından verilen 14.04.2008 ve 25.03.2010 tarihli ihtiyati tedbir kararının aynen devamına,

Erteleme kararının İ.İ.K.' nun 179/B fıkra 2. maddesi gereğine faizlerin teminatlandırılmasının kayyum heyeti tarafından göz önüne alınmasına,

İflas erteleme kararının masrafı davacıdan alınarak İ.İ.K.' nun 166, maddesine göre irajı 50.000 üzerinde ve yurt düzeyinde dağıtımı yapan gazetelerden birinde ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına dair verilen karar tebliğ olunur.

B:43053 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de