Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Seraceddin Çom düzenlediği basın toplantısında, 30 Mayıs 2007 tarihine kadar vizesini yenilenmeyen yeşil kartların iptal edileceğini belirtti. Çom, "Yeşil kart sahibi olan kişilerin eczanelerde ve hastanelerde 'hak sahipliği sorgulamaları' sırasında mağdur duruma düşmemeleri için, vize tarihi bir yılı aşan yeşil kart sahiplerinin bir an önce yeni vize almaları gerekmektedir" diye konuştu. Çom, "Bakanlığımızca ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin yeşilkart verilerek devlet tarafından karşılanması hakkında kanuna dayanılarak yayınlanan genelgede, 'Yeşilkart alındığı tarihten itibaren normal hallerde (ölüm, maddi durumda değişiklik v. b. haller dışında) bir yıl geçerlidir. Bir yılın sonunda vize edilmesi gerekmektedir' hükmü yer alıyor" dedi. Türkiye genelinde yaklaşık 12 milyon, Eskişehir'de ise 31 bin kişinin yeşil kart bilgi sistemine kayıtlı olduğunu ifade eden Çom, sistemde kayıtlı yeşil kartlardan önemli bir kısmının vize zamanının geldiğini veya geçtiğini kaydetti. Çom, Maliye Bakanlığı Muhesebat Genel Müdürlüğü'nün, Sağlık Bakanlığı'ndan iptal edilen veya vize başvurusu yapılmayan yeşil kartların sistemden otomatik olarak çıkarılmasını talep ettiğini söyledi. Çom, "Bu talep doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'nca Yeşil Kart Bilgi Sisteminde 30 Mayıs 2007 tarihi itibari ile tarama yapılacağından bu tarihe kadar vizesini yeniletmeyen yeşil kart sahipleri haklarını kaybedeceklerdir" dedi.