AYDINLIK TÜRKİYE'NİN HABERCİSİ
Bugünkü Yeni Şafak
6 5 7 ' L İ L E R   A İ L E S İ
Gelir Vergisi, Sakatlık İndirimi ve Geriye Dönük Hak Talebi

1997-2001 yılları arasında ortopedik özürlü öğretmen olarak çalıştım. Gelir vergim tam yatırıldı. Çalıştığım süre boyunca ödenmiş olan gelir vergilerimden bana vergi indirimi olarak muafiyet tanınan kadarını geri tahsil edebilir miyim?

193 sayılı Kanunun Sakatlık indirimini düzenleyen 31'inci maddesinde sakatlık derecelerine göre belirli miktarlarda sakatlık indirimi düzenlenmiş olup, belirlenen miktarlar ilgili madde gereğince hizmet erbabının ücretinden indirilmektedir. Diğer taraftan, sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller "Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik" ile tespit edilmiştir. Bu yönetmeliğin 3. maddesinde derecelere göre sakatlık tanımları yapılmış, diğer maddelerinde ise sakatlık indiriminden yararlanmak için başvuru şartı getirilmiştir. Bu Yönetmeliğe göre, herhangi bir başvuruda bulunmadığınız için geçmişe dönük olarak mali haklarınızı almanızın mümkün olmadığını düşünüyoruz.


Bir Müezzin Kayyım'ın Derece ve Kademe İntibakı

18.02.1999 tarihinde ortaokul mezunu ve Hafız olarak müezzin-kayyım unvanı ile 13/2'den, özürlü memur statüsünde göreve başladım. Göreve başlamadan önce 4 ay askerlik yapıp askerlik esnasında çürük raporu aldım. Görev sırasında 3 yıllık açık öğretim lisesini bitirdim ve kurumumdan bir derece ilerlemesi aldım. Şu 10/2'deyim. 1- Göreve başlamadan önce yaptığım askerlik hizmetinin bana kıdem açısından herhangi bir katkısı var mıdır? 2- Derece ve kademem ne olmalıdır?

1- 657 sayılı Kanunun 84'üncü maddesi gereğince, askerlikte geçen sürenizin (4 ay) kazanılmış hak aylık derece ve kademenizde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aynı durumun memurken askerlik için aylıksız izin alanlar içinde geçerli olduğunu düşünüyoruz. Aksi takdirde, askerlik için aylıksız izinli geçen sürenin boşa geçmesi gibi bir durum söz konusu olacaktır ki bu durumunun savunulması mümkün değildir.

2- 657 sayılı Kanunun 36/A-7-b bendinde; "Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunda halen görevli bulunanlarla yeniden göreve atanacaklardan hafız oldukları Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilecek bir yönetmelik uyarınca belirlenenlere bir derece yükselmesi verilir. (Lisans üstü eğitim sebebiyle verilen derece ve kademe ilerlemesi bu fıkra gereğince verilen derece ilerlemesiyle birlikte uygulanamaz.)"hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm ve 657 sayılı Kanunun 36/A-12/d bendi gereğince, intibakınızın yapıldığında;

Öncelikle emsalinizin tespiti gerekmektedir. Bunun içinde ortaokulu bitirme tarihinizin bilinmesi gerekmektedir. Buna göre 19.2.1999 tarihinde göreve başladığınız dikkate alındığında; 15.04.2005 tarihi itibariyle 6 yıl 1 ay 26 gün hizmetiniz olacak ve bunun karşılığı da 2 derecedir. Biz sizin emsale takılmadığınız varsayımıyla intibakınızı yapıyoruz.

15.04.2005 tarihinde: 13/3
Çalışma süreniz 6 yıl: 2 derece
Hafızlık için: 1 derece
5289 sayılı Kanun'dan dolayı: 1 derece.

Sonuç olarak sizin şuanki derece ve kademenizin 9/3 olması gerekmektedir. Emsale takılmamanız için de orta okulu 1996 tarihinden önce bitirmiş olmalısınız.


THS'deki Memurlara Ek Tazminatlar Peşin Ödenir mi?

Teknik elemanlara çalışma süresinin 1/4'ünü kapalı mahaller dışında geçirdiklerinde unvanlarına göre bir ek hizmet tazminatı verilmektedir. Bu ödeme geçmiş yıllarda iş programına bağlı olarak peşin olarak ödenmekte idi ancak Maliye Bakanlığının göndermiş olduğu bir genelge ile peşin ödemeden vazgeçildi. Ancak bu yanlış olduğunu düşünüyorum. Sizin konuya ilişkin fikrinizi öğrenmek istiyorum.

Zam ve tazminatlar 2005 / 8501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Bu kararnamenin THS'ye ilişkin bölümünde; "Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için belirtilen gösterilen oranlarda ayrıca özel hizmet tazminatı" ödeneceği belirtilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde ek özel hizmet tazminatı için çalışma süresinin dörtte birinin belirli yerlerde geçirme zorunluluğu bulunmamaktadır. Daha önceki kararnamelerde çalışma sürelerinin dörtte birinin yukarıda belirtilen yerlerde geçirme zorunluluğu vardı. Şuan böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ayrıca, yukarıda yer verilen düzenlemeye göre bu ödemeler peşin yapılmamaktadır.Lisans Üstü Eğitim Gören Astsubaylar Kıdem Alabilir mi?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olarak çalışıyorum. Biz master veya doktora yaptığımız zaman kademe ilerlemesi alamıyoruz. Bu konuda ne yapabiliriz?

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda subaylardan yüksek lisans ve doktora yapanlar ile doçent unvanını alanlara kaç yıl kıdem verileceği hüküm altına alınmakla birlikte astsubaylardan yüksek lisans ve doktora yapanlar ile doçent unvanını alanlara kıdem verileceğine ilişkin herhangi bir düzenleme öngörülmemiştir.

Bu nedenle mevcut mevzuat çerçevesinde astsubaylardan yukarıda belirtilen eğitimleri bitirenlere herhangi bir işlem yapılması mümkün değildir. Bu konuda kıdem alabilmeniz için kanuni düzenleme gerekmektedir. Kanuni düzenlemeler, önce Milli Savunma Bakanlığı'nca hazırlanmakta, sonra Bakanlar Kurulu'nda görüşülmekte daha sonra ise Meclis'e gelmektedir.


İntibak Hesabına İlişkin Bir Örnek

1994 tarihinde İmam-Hatip Lisesi'ni bitirdim. 30/12/1997 yılında memuriyete başladım. 04/06/2001 tarihinde İktisat Fakültesi'ni bitirdim. Derece/kademem ve terfi tarihim ve ne olmalıdır.

Sizin emsaliniz 31.7.1998 tarihinde üniversite mezunu olarak göreve başlayan memurdur. Buna göre 31.7.1998 tarihinde göreve başlama derece ve kademeniz; 9/1 dir. 31.7.1998- 14.4.2005 = 6 yıl 8 ay 13 gün. Her yıl bir kademe ve her üç yıl bir derece hesabıyla bu süreye karşılık gelen derece ve kademe ise 2 derecedir.

Bu durumda derece ve kademeniz; 9/1+ 2 derece= 7/1 olacaktır. Ayrıca, İmam Hatip Lisesi'nden 1 kademe daha alırsız ve 7/2 olursunuz. Şayet 6 yıllık sicil notu ortalamanız 90 ve üzeri ise bir kademe daha alırsınız. Yine 5289 sayılı Kanun'a göre 1 derece daha aldığınızı dikkate alırsak şu anki derece ve kademeniz 6/3 olacaktır. (6 yıllık sicil notu ortalamanız 90 ve üzeri olduğu varsayımıyla bir kademe aldığınız varsayımıyla)


Daire Başkanlığı Görevinden Alınıp APK Uzmanlığına Atananın Emekliliği

Daire başkanı iken 2 yılımı doldurdum. Sonra görevden alınarak APK uzmanı olarak atandım. Emekli olursam daire başkanı olarak mı yoksa APK uzmanı olarak mı maaş alabileceğim?

Bu konuya ilişkin düzenleme 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nda yapılmıştır. Bu kanunun ek 68 ve ek 73'üncü maddelerinde detaylı bilgiler mevcuttur. Özetle, emekli olmanız halinde daire başkanının haklarından yararlanmanız gerekmektedir.


Süt İzni Toplu Olarak Kullanılabilir mi?

Sosyal Hizmetler Kurumu aracılığı ile bir kamu kurumuna yerleştirildim. Santral memuru olarak görev yapıyorum. 1- Düz memur olabilir miyim? 2- Süt iznini toplu olarak kullanmak için resmi bir kanun, usul veya madde var mı?

1- Santral memurluğu unvanından düz memurluğa yapılacak atamalar görevde yükselme kapsamında değildir. Buna göre, kurumunuzun takdiriyle memur kadrosuna atanmanız mümkündür.

2- 657 sayılı Kanun'un 104'üncü maddesinde; "…Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm çerçevesinde, süt izninin toplu olarak kullanılması mümkün değildir. Ayrıca, süt iznini toplu olarak kullanmayı düzenleyen bir mevzuat bulunmamaktadır.


Döner Sermaye Miktarının Ne Kadarı Görev Tazminatına Mahsup Edilir?

Bir kamu kurumunda il müdürü olarak görev yapıyorum. Döner sermayelerden almış olduğum katkının görev tazminatından düşüp düşmeyeceğini öğrenmek istiyorum.

Temsil tazminatını düzenleyen 4505 sayılı Kanun'un 5'inci maddesi uyarınca çıkarılan 2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 4'üncü maddesinde, döner sermaye kaynaklarından yapılan her türlü ödemelerin temsil tazminatının net tutarından mahsup edileceği hüküm altına alınmıştır.

Görev tazminatını düzenleyen 631 sayılı KHK'nın 11'inci maddesi uyarınca çıkarılan 2002/3546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 3'üncü maddesinde ise temsil tazminatına ilişkin kararnamenin 3, 4, 5 ve 6'ncı maddelerinin görev tazminatı hakkında da uygulanacağı , ancak, görev tazminatı net tutarından yapılacak mahsup işlemlerinde, mahsup edilecek ödemelerin net tutarları toplamının %20'sinin dikkate alınacağı belirtilmiştir. Kararın geçici 1'inci maddesinde ise; "Bu kararın 1'inci maddesi gereğince görev tazminatı olarak yapılan ödemelerden yararlananlara ödenecek görev tazminatı tutarından mahsup edilecek tutarın, görev tazminatının % 80'i asgari görev tazminatı olarak ödenir" hükmü yer almaktadır.

Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, tarafınıza ödenmekte olan döner sermaye katkı payından her aya düşen görev tazminatınızın asgari % 80'i kadarını almanız mümkündür.Hazırlayan: Ahmet Ünlü
(memurlar.net editörü)

Faks: (0312) 472 68 80

16 Nisan 2005
Cumartesi
 
HAZIRLAYAN: Ahmet Ünlü


Künye
Temsilcilikler
Abone Formu
Mesaj Formu
Online İlan

ALPORT Trabzon Liman İşletmeciliği
Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya
Kültür | Spor | Yazarlar | Televizyon | Sağlık | Arşiv
Bilişim
| Dizi | Çocuk
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
© ALL RIGHTS RESERVED