Aile Sigortası tutmadı, iki maaş emekli ikramiyesi verelim

Zaman su misali akıyor ve seçimler birbirini kovalıyor. 2011 yılında yapılan genel seçimi hatırlayanlar CHP’nin Aile Sigortası projesinin ortalığı kasıp kavurduğunu bilirler. Bir seçim daha gelip çattı ve CHP bu seçim döneminde de emekli ikramiyesi bombasını patlattı. Bu yazımızda işin nereye varacağını geçmişin ışığında anlatmaya çalışacağız.

Bu köşeyi takip edenler 05.03.2011 tarihli yazımızda CHP’nin Aile Sigortası projesinin ne olup ne olmadığını detaylarıyla izah ettiğimizi hatırlarlar. Bu yazımızda şu ifadelere yer vermiştik; “CHP internet sayfasında yer alan Aile Sigortası'nın anlatıldığı dokümanı ciddiyetle okuduğunuzda çok ciddiyetsiz bir durumla karşılaşabilirsiniz. Bu durumu ironide bulunmak için ifade etmiyorum. Aşağıda, günlerdir kamuoyunu meşgul eden Aile Sigortası'nın ne kadar amatörce hazırlandığını göreceksiniz. Halbuki internette bu konuyla ilgili yapılan çalışmalara dahi bakılsaydı daha güzel bir metin hazırlanarak bu kadar mahcubiyet yaşanmayabilirdi. 

Devlet Denetleme Kurulunun 04.06.2009 tarihli ve 2009/4 sayılı raporu

Hiçbir şey bilinmese dahi sadece bu rapora bakılsaydı CHP’nin açıkladığı Aile Sigortası'na ilişkin dokümandan daha güzel bir çalışma yapılabilirdi. İlgilenenler için bu raporun özetine Cumhurbaşkanlığının www.tccb.gov.tr/ddk/ddk29 internet sayfasından ulaşılabilir. Raporun konusu “Türkiye’de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk, Özürlü, Yaşlı ve Diğer Kişilere Götürülen Sosyal Hizmetlerin ve Sosyal Yardımların Genel Olarak Değerlendirilmesi, Bu Hizmetlerin Düzenli ve Verimli Şekilde Yürütülmesinin ve Geliştirilmesinin Sağlanması Hakkında”dır.
Aynı şekilde 60. Hükümet Programı'na bakılsaydı bu konuda hükümetin neler hedeflediği de görülecekti. Programda konuyla ilgili olarak; sosyal güvenlik, sosyal yardım ve sosyal hizmet şemsiyesi merkezi bir organizasyonla tüm vatandaşları kapsayacak, sistemdeki dağınıklık, mükerrerlikler ve veri eksiklikleri giderilecektir. Sosyal sigorta, sosyal yardım ve sosyal hizmetler merkezi bir organizasyon ve sosyal güvenlik merkezleri üzerinden vatandaşlara ulaştırılacaktır. Sosyal Yardım ve Primsiz Ödemeler Kanunu çıkarılacak, sistemle ilgili düzenlemeler ve veritabanı ile ilgili teknik çalışmalar tamamlanacaktır…….Vatandaşlık numarasını esas alan sorgulamalarla sosyal hizmet ve yardım sisteminden mükerrer yararlanma önlenecektir. Veri tabanları arasında bilgi paylaşımı ve etkin denetim sağlanacaktır. Bütün vatandaşların durumu ve ihtiyaçları bilinecek, sosyal yardım ve hizmetler talep edilmeksizin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtilmektedir. Ayrıca, bu işlerden sorumlu olacak kurumlar sıralanmıştır.
Görüleceği üzere, CHP’nin Aile Sigortası kitapçığında belirttiği ifadeler ve önerilerin öyle orijinal bir tarafı da yoktur. Ancak, hükümetin yapmaya çalıştığını kavraması da ciddi bir gelişme olarak görülebilir. 

Aile Sigortası mı yoksa Aile Yardımı mı? 

Sosyal Güvenliğin Asgari Normlar Hakkındaki 102 Sayılı Sözleşme'de kapsama alınan sosyal riskler; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık, malullük, yaşlılık, ölüm, işsizlik ve aile yardımları olarak sıralanmaktadır. Ne hikmetse CHP aile yardımlarını hem ailevi yükler olarak algılamakta hem de bunu Aile Sigortası'na dönüştürmektedir. Halbuki sigortacılık mantığında karşılıklılık esası vardır. Yani prim ödenmesi gerekir. Sosyal yardımlarda ise primsiz ödemeler esastır. Yani karşılık aranmaz. 102 sayılı sözleşmedeki Aile Yardımlarını Aile Sigortası olarak kamuoyuna açıklamak da ayrı bir garabettir. Sosyal yardımlarla ilgili yapılan çalışmalar sanki yeni keşfediliyormuşcasına ortaya çıkılınca bazı sorulara muhatap olunması da kaçınılmaz olmaktadır. Ayrıca bu konuda hem SGK hem de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü'nce Sosyal Yardımlar Kanun taslakları hazırlanmıştır. 
Sonuç olarak, en basit çalışmalarda dahi önce bir literatür taraması yapılarak konunun yazımına geçilirdi. Maalesef bunun dahi yapılmadığı görülmektedir. CHP’nin hazırladığı metinde yer alan “Sosyal yardım ve hizmet sunan toplam 14 kurum vardır” ifadesi dahi mevcut durumun yeterince bilinmediğini ve araştırılmadığını göstermektedir. Ayrıca, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında İş Kanunu’na göre çalışan personelin, kamu görevlisi yapılacağından bahsedilmesi mavi boncuk dağıtılmasının başka bir boyutudur. Yine kamuya personel alımında, Aile Sigortası uygulamasından yararlanan ailelere öncelik tanınacağından bahsetmek dahi mavi boncuk dağıtarak kariyer ve liyakati ne hale getireceğini göstermektedir. CHP’ye en son transferlerden biri olan Ali TEZEL’e biraz danışmanlık ücreti verilseydi daha ciddi bir çalışma ortaya çıkabilirdi. İşin hesap kısmına girmeye dahi değer bulmadığımı da ifade etmek isterim.

Aile Sigortası tutmadı şimdi de iki maaş emekli ikramiyesi

Yukarıda da izah ettiğimiz üzere, büyük reklamlarla 2011 genel seçimlerinde Aile Sigortası projesiyle gündem oluşturmayı başaran CHP, ne hikmetse bu seçim döneminde bu projeden hiç bahsetmemektedir. İsterseniz bu projeden niçin bahsedilmediğini açıklayalım. 
SGK’da çalışan birkaç personel CHP’den milletvekili olabilir miyiz acaba diye SGK’nın üzerinde çalışma yaptığı bir projeyi allayıp pullayıp Aile Sigortası diye CHP’ye sunmuş ve kabul görmüştü. Gelinen süreçte bu personeller CHP’den milletvekili olamayınca proje de suya düştü. Suyu inek içti….
Şimdi de kim akıl verdiyse CHP Genel Başkanı noter onaylı emekli ikramiyesi çekilişi düzenledi. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU’nun seçim beyannamesinde; “Tüm emeklilere dini bayramlarda birer maaş ikramiye verilmesi için gereken yasal düzenlemelerin 1 ay içerisinde yapılmasını sağlayacağım” ifadelerine yer verildiğini görüyoruz. Yazık ki ne yazık. Ülkenin geleceğini satma pahasına bu tür vaatler verme cesareti gösteren liderler(!) hala çıkabiliyor. 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın resmi verilerine göre, 2014 yılı itibariyle 10 milyon 271 bin 702 dosya üzerinden emekli maaşı ödenmektedir. 2014 yılında emeklilere ödenen maaş toplamı ise 134 milyar 392 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında ise bu rakamın 144 milyar 883 milyon TL olarak ödenmesi öngörülüyor. 
Bu veriler ışığında bu rakamın iki aylık ikramiye tutarı ise; 144.883.000.000/12=12.073.583.333,33*2= 24.147.166.666,66 TL’dir. Bu rakamın normal şartlar altında ödenecek emekli maaşı olduğunu düşündüğümüzde ilave ödemelerle bu rakamın daha da yüksek olacağı kaçınılmaz olacaktır. Yani en az 25 milyar TL Hazineden çıkacak rakam. 
Yıllardır ülkenin baş belası olan erken emekliliğin de Sayın KILIÇDAROĞLU’nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde çıktığını düşündüğümüzde popülist politika üretme kafasının hiç değişmediği görülüyor. KILIÇDAROĞLU ben genel müdürdüm, hükümet kanunu çıkardı ben de uygulamak zorunda kaldım mazeretine sığınıyordu. Şimdi ne değişti? CHP’nin vaadi, 10 milyonun üzerindeki emeklinin en az % 10’unun oyunu alsa iktidar rüyası gerçek oldu demektir. Doğrusu, bu işin rüyasını görmek için dahi böyle bir seçim vaadine değer. Ama bu ülke hayal satanları çoktan sandığa gömdü, hem de bir daha çıkmamak üzere. Yol yakınken bu hayal satma vaadi yerine daha makul bir proje hazırlanabilir. Yoksa işin sonu Aile Sigortası'na döner, bizden hatırlatması.